سفر به مشهد مقدس – تابستان ۹۸

سفر به مشهد مقدس – تابستان ۹۸

هتل نجمه مشهد
🔶 سفر به مشهد مقدس بصورت خانوادگی با تخفیف مناسب

🔶 از تاریخ ۲۵ خردادماه تا ۱۰ تیرماه تا پنج نفر مبلغ شبی ۱۱۰هزارتومان بامعرفی نامه این سازمان

🔶 از ۱۱ تیرماه تا پایان شهریورماه تا پنج نفر شبی ۱۵۵۰۰۰تومان با معرفی نامه این سازمان

🔶 ایاب و ذهاب و هزینه صبحانه، ناهار و شام جداگانه و برعهده متقاضیان می باشد.

🔶 در صورت تمایل به سازمان مهندسین واقع در خیابان طالقانی روبروی لانه جاسوسی، مجتمع غدیر، طبقه ششم، مدیریت خدمات مهندسی مراجعه نمایید.

تلفن تماس : ۷۳۲۵۶۲۲۹

دیدگاهتان را بنویسید