مرحله سوم بازديد از اتوبان تهران-شمال

مرحله سوم بازديد از اتوبان تهران-شمال

تعدادی از مهندسین بانوان مدیریت عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین تهران مورخ پنجشنبه ۲۱ آذر ماه از اتوبان در دست احداث تهران-شمال دیدن کردند.

بانوان مهندس

جلسه بانوان

جاده

بانوان دانشجو

 

دیدگاهتان را بنویسید