بازدید از بیمارستان شهدای تجریش

بازدید از بیمارستان شهدای تجریش

بازدید تعدادی از بانوان مهندس از پروژه در دست ساخت بیمارستان شهدای تجریش

جلسه در ساختمان نیمه کاره

 

ساختمان نیمه کاره

 

جلسه بسیجیان

دیدگاهتان را بنویسید