دوره آموزش مجازی ” تولید بذر سویا “

دوره آموزش مجازی ” تولید بذر سویا “

دوره آموزش مجازی ” تولید بذر سویا ”
تاریخ ۱۰ تیر ماه
ساعت ۸:۳۰ الی ۹
ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰
نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد.

در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

سویا

دیدگاهتان را بنویسید