دوره آموزش مجازی “آبیاری سویا”

دوره آموزش مجازی “آبیاری سویا”

دوره آموزش مجازی “آبیاری سویا”
تاریخ ۱۰ تیر ماه
ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۱۵
ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰
نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد.

در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

سویا

دیدگاهتان را بنویسید