دوره آموزش مجازی ” تولید بذر سیب زمینی “

دوره آموزش مجازی ” تولید بذر سیب زمینی “

دوره آموزش مجازی ” تولید بذر سیب زمینی ”
تاریخ ۱۰ تیر ماه
ساعت ۱۱ الی ۱۱:۳۰
ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰
نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد.

در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

سیب زمینی

دیدگاهتان را بنویسید