اولین جلسه کارگروه مدیریت شهری

اولین جلسه کارگروه مدیریت شهری

اولین جلسه کارگروه مدیریت شهری در سال جدید با رعایت نکات بهداشتی با موضوعات لزوم بکارگیری مجری ذیصلاح و بررسی مشکلات سازمان نظام مهندسی در حل سالن جلسات ساختمان غدیر برگزار گردید.

جلسه مردان

جلسه مردان

دیدگاهتان را بنویسید