مدیریت صنعتی

جلسه هم اندیشی انجمن های زیرمجموعه مدیریت صنعتی

جلسه هم اندیشی انجمن های زیرمجموعه مدیریت صنعتی با محوریت آشنایی مسئول جدید مدیریت صنعت سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ آقای مهندس اصغرزاده با مهندسین بسیجی، مسئولین کانون ها و انجمن ها جهت همکاری سازنده و هم اندیشی در راستای اهداف سازمان در محل سالنم جلسات ساختمان غدیر برگزار شد.  

بازدید از مجتمع دفع و پردازش آرادکوه

مورخ ۲۰ آذرماه تعدادی از مهندسین بسیجی مدیریت صنعت سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ از مجتمع دفع و پردازش آرادکوه سازمان مدیریت پسماند بازدید کردند.

بازدید از سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق

جمعی از بانوان مهندس مدیریت صنعتی سازمان بسیج مهندسین تهران از سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) در مورخ ۱۴ آذرماه بازدید کردند.  

بازدید از نمایشگاه نوآوری و اختراعات

بازدید مهندسین از نمایشگاه نوآوری و اختراعات در عرصه صنعت مورخ ۶ آذرماه ۱۳۹۷