برگزاری اولین ” نشست روشنگری “

برگزاری اولین ” نشست روشنگری “

برگزاری اولین ” نشست روشنگری ”

بررسی مسائل روز، همراه پرسش و پاسخ

پنجشنبه ۷ آذر ماه

مدرس : استاد دلروز

مکان : سازمان مهندسین تهران بزرگ

نشست روشنگری

دیدگاهتان را بنویسید