حریم خصوصی

حریم خصوصی

بسمه تعالی

قبل از هر چیز لازم به ذکر است تا کاربران آگاه باشند که محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد و در تمامی این محیط ها ممکن است از اطلاعات استراق سمع شوند؛ بنابراین سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ ضمن آنکه تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از کاربران خود می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را ناامن فرض نموده و از سویی هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود نمی پذیرد.

کلیه اطلاعات ارائه شده توسط بازدید کنندگان شامل نام، نام خانوادگی، آدرس، پست الکترونیکی (ایمیل)، شماره تلفن و … که از طریق فرم های سایت سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ، فایل های ارسالی، نامه های الکترونیکی ارسال شده و یا اطلاعاتی که توسط مکانیزم های خودکار وب سایت جمع آوری شوند به نحوی که جزو اطلاعات شخصی مشتریان حساب شود حریم بازدید کننده محسوب شده و از این رویه تبعیت می نماید.

در صورت مشاهده موارد امنیتی نظیر اخلال، سعی در نفوذ غیر مجاز، عدم رعایت قـوانین یـا رویـه هـای سایت و نظایر آن یا مجوزهای قانونی مراجع قانونی کلیه اطلاعات جمع آوری شده مـرتبط از پوشـش ایـن رویـه خارج و بلافاصله جهت پیگیری در اختیار مراجع ذی صلاح قرار خواهد گرفت.

سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ دسترسی کارمندان خود به اطلاعات شما را محدود نموده و فقط کارمندانی که مستقیماً باید برای ارائه ی خدمات یا انجام وظایف خود در این راستا با شما در تماس باشند به این اطلاعات دسترسی دارند.

این قوانین همگی از قوانین جمهوری اسلامی ایران و از آنجا که این قوانین در آینده به طور آنلاین و ماهانه امکان تغییر دارند، سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ حق تغییرات آتی در قوانین را بـدون اعـلام قبلـی بر خود محفوظ می داند و بازدید کننده موظف به کسب آگاهی از این تغییرات به همین طریق و در همـین قـسمت از سایت می باشد. بدیهی است ادامه استفاده از خدمات سایت به هر نحو دلیل بر پـذیرفتن شـرایط جدیـد خواهد بود.