مدیریت عمران و معماری

نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۳۹۸

غرفه سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ساعت بازدید ۱۰ صبح الی ۱۸ عصر مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران روبروی سالن خلیج فارس – سالن ۴۳ منتظر دیدار شما سروران گرامی هستیم.

بازدید از خط ۷ مترو تهران

مورخ ۱۳ دی ۱۳۹۷ گروهی از مهندسان از مدیریت عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ از یکی از ایستگاههای شمالی خط ۷ مترو تهران دیدن کردند.    

بازدید از بیمارستان شهدای تجریش

بازدید تعدادی از بانوان مهندس از پروژه در دست ساخت بیمارستان شهدای تجریش