مدیریت عمران و معماری

انتخاب هیأت رئیسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ پیرامون انتخاب هیأت رئیسه برگزار و اعضای زیر با کسب اکثریت آراء به عنوان هیأت رئیسه جدید سازمان انتخاب شدند. بدینوسیله مهندس سعید سعیدیان رئیس سازمان، مهندس کامبیز رضوی نائب رئیس اول، مهندس علی کریمی آنچه نائب رئیس دوم،…

مرحله چهارم بازديد از اتوبان تهران-شمال

مرحله چهارم بازدید مدیریت عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین از روند پیشرفت آزاد راه تهران _ شمال در هوای برفی ۱۹ دی ماه با حضور مهندسین بسیجی انجام گرفت.

برگزاری نشست الزامات عمومی نظارت و گزارش نویسی مهندس ناظر

نشست الزامات عمومی نظارت و گزارش نویسی مهندس ناظر با تدریس اساتید محترم بسیجی آقایان مهندس سیامک الهی فر و مهندس امیر نیک کار با حضور بسیجیان مهندس سازمان از مدیریت عمران و معماری مطابق زمانبندی پیشین، امروز ۱۸ دی ماه در محل سالن جلسات ساختمان غدیر برگزار گردید.  

جلسه دی ماه کارگروه مسکن

جلسه ۱۰ دی ماه کارگروه مسکن از مدیریت عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین پیرامون ادامه بررسی تشکیل تعاونی ونحوه عضوگیری وتعین مبلغ حق عضویت و… و همچنین برسی موضوعات داخلی کارگروه در محل سالن جلسات ساختمان غدیر با حضور اعضای این کارگروه برگزار گردید.

جلسه دی ماه کارگروه مدیریت شهری

شانزدهمین جلسه کارگروه مدیریت شهری از مجموعه مدیریت عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ با حضور مهندسین بسیجی؛ آقایان قانع، یوسفی، نادری، دهقان و سایر اعضای کارگروه در محل سالن جلسات ساختمان غدیر با موضوع ایجاد تشکلی قوی جهت تاسیس شرکت مشاور در روز گذشته برگزار گردید.