کانون بسیج مهندسین دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

بکگراند تهران
راه ادامه دارد
گام دوم
Slider
-نخستین جلسه معرفی کانون بسیج مهندسین -افتتاحیه کانون بسیج مهندسین دانشگاه علوم تحقیقات

به مناسبت هفته بسیج، با حضور رئیس سازمان بسیج مهندسین و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات و ریاست دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی این دانشگاه، کانون بسیج مهندسین در محل این دانشگاه افتتاح گردید.