کانون بسیج مهندسین دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

بکگراند تهران
راه ادامه دارد
گام دوم
Slider
-نخستین جلسه معرفی کانون بسیج مهندسین دانشگاه علوم تحقیقات

نخستین جلسه شورای سیاست گذاری کانون بسیج مهندسین دانشگاه علوم تحقیقات با حضور اعضای کانون و دکتر علی محمدی ترکاشوند برگزار شد. در این جلسه اهداف کلی کانون و همچنین معرفی اعضا مورد بررسی قرار گرفت. اعضای جدید کانون، برنامه و طرح های پیشنهادی آتی را ارائه نموده و در…

-افتتاحیه کانون بسیج مهندسین دانشگاه علوم تحقیقات

به مناسبت هفته بسیج، کانون بسیج مهندسین دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات با حضور مهندس توکلی رئیس سازمان بسیج مهندسین، مهندس حسینی مدیر کشاورزی و منابع طبیعی سازمان، هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات، ریاست دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی این دانشگاه و جمعی از سایر اعضای هر دو مجموعه در…