اولین نشست با نخبگان مهندسین

اولین نشست با نخبگان مهندسین

اولین نشست صمیمی با نخبگان مهندسین بسیجی از تمامی رشته های مهندسی سازمان مورخ شنبه ٩ آذرماه در محل حسینیه ساختمان غدیر برگزار گردید.

جلسه مهندسین

جلسه مهندسین

دیدگاهتان را بنویسید