گزارشي از اولين همايش عملكرد نظام مهندسی

گزارشي از اولين همايش عملكرد نظام مهندسی

گزارش برگزاری اولین همایش بررسی عملکرد هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران به روایت تصویر

-ورود رياست محترم نظام مهندسي جناب آقاي طاهري

-حضور فعال اعضا محترم هیات مدیره وشورای انتظامی نظام مهندسی همایش امروز

-صحبت‌های مهندس توکلی در مورد عملکرد هیات مدیره

-حضور جناب دکتر تقی زاده(معاون محترم امور هماهنگی عمرانی استانداری تهران) وجناب دکتر نگهبان (مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران) در همایش امروز

-سوالات مهندسین از ریاست سازمان نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید