نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۳۹۸

غرفه سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
ساعت بازدید ۱۰ صبح الی ۱۸ عصر
مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
روبروی سالن خلیج فارس – سالن ۴۳

منتظر دیدار شما سروران گرامی هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید