جلسه دی ماه کارگروه مدیریت شهری

جلسه دی ماه کارگروه مدیریت شهری

شانزدهمین جلسه کارگروه مدیریت شهری از مجموعه مدیریت عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ با حضور مهندسین بسیجی؛ آقایان قانع، یوسفی، نادری، دهقان و سایر اعضای کارگروه در محل سالن جلسات ساختمان غدیر با موضوع ایجاد تشکلی قوی جهت تاسیس شرکت مشاور در روز گذشته برگزار گردید.

جلسه مهندسین

دیدگاهتان را بنویسید