دوره آموزشی شرايط عمومى پيمان، متره برآورد و صورت وضعيت نويسی-۲

دوره آموزشی شرايط عمومى پيمان، متره برآورد و صورت وضعيت نويسی-۲

برگزاری دومین جلسه ی دوره آموزشی شرایط عمومی پیمان- متره برآورد و صورت وضعیت نویسی ویژه بانوان مهندس

دیدگاهتان را بنویسید