بازدید از خط ۷ مترو تهران

بازدید از خط ۷ مترو تهران

مورخ ۱۳ دی ۱۳۹۷ گروهی از مهندسان از مدیریت عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ از یکی از ایستگاههای شمالی خط ۷ مترو تهران دیدن کردند.

 

ورودی خط 7 مترو

 

مهندسان داخل تونل

دیدگاهتان را بنویسید