برگزاری سومین جلسه دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد

برگزاری سومین جلسه دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد

چهارمین جلسه “دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد براساس فهرست بهای ابنیه ” توسط کارگروه مدیریت شهری مدیریت عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین استان تهران مورخ ۱۳ آذر ماه با تدریس مهندس پورمستقیمی در محل سالن جلسات ساختمان غدیر برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید