دوره آموزشی اصول متره و برآورد براساس فهرست بهای ابنیه

دوره آموزشی اصول متره و برآورد براساس فهرست بهای ابنیه

دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد براساس فهرست بهای ابنیه ویژه آقایان با تدریس مهندس پورمستقیمی چهارشنبه ها، از ۲۲ آبان ماه به مدت ۵ هفته از ساعت: ۱۵ الی۱۷ خیابان طالقانی، مجتمع غدیر، سالن جلسات برگزار میگردد.

🔹هزینه ثبت نام : پنجاه هزار تومان
ثبت نام : ارسال عدد ۴ به سامانه ۶۶۰۰۰۴۸۹۹۱

وسایل مهندس عمران

دیدگاهتان را بنویسید