جلسه کارگروه مسکن

جلسه کارگروه مسکن

جلسه کارگروه مسکن به همراه مصوبات :

🔸تشکیل کارگروه مشترک با دانشگاه آزاد

🔸بررسی تشکیل تعاونی بصورت گروهی

🔸اضافه نمودن اعضائ جدید

🔸تغییرات در کمیته ها به جهت فعالیت بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید