جلسه دی ماه کارگروه مسکن

جلسه دی ماه کارگروه مسکن

جلسه ۱۰ دی ماه کارگروه مسکن از مدیریت عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین پیرامون ادامه بررسی تشکیل تعاونی ونحوه عضوگیری وتعین مبلغ حق عضویت و… و همچنین برسی موضوعات داخلی کارگروه در محل سالن جلسات ساختمان غدیر با حضور اعضای این کارگروه برگزار گردید.

جلسه مهندسین

دیدگاهتان را بنویسید