جلسه کارگروه مسکن مدیریت عمران و معماری

جلسه کارگروه مسکن مدیریت عمران و معماری

جلسه کارگروه مسکن مدیریتن عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین استان تهران با موضوعات قرائت بیلان فعالیت های یکساله، اعلام تهیه اساسنامه تعاونی ها، تعامل با دانشگاه ها و اعلام پیشرفت در موضوعات نظام مهندسی در محل سالن جلسات سازمان ساختمان غدیر برگزار گردید.

کارگروه مسکن

کارگروه مسکن

دیدگاهتان را بنویسید