برگزاري جلسه كارگروه معماري و شهرسازى

برگزاري جلسه كارگروه معماري و شهرسازى

❇️ برگزاری جلسه کارگروه معماری و شهرسازی با محورهای ذیل :

– فعالیت هر چه بیشتر در موضوعات مربوط به نظام مهندسی

-صدور احکام کمیته های تخصصی

-همایش پیش رو، در سوم شهریور ماه

-برنامه ریزی بابت برگزاری دوره های آموزشی گزارش نویسی، آتش نشانی و…

-برنامه ریزی مناسب جهت حوادث غیرمترقبه 

جلسه كارگروه معماري و شهرسازي

دیدگاهتان را بنویسید