برگزاري مجمع انتخاب بازرسان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

برگزاري مجمع انتخاب بازرسان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

برگزاری مجمع انتخاب بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

زمان : یکشنبه ۱۰ شهریور ساعت : ۱۵ 

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران ، سالن میلاد

** همراه داشتن کارت عضویت وپرداخت حق عضویت تا پایان سال ۹۷ جهت حضور در مجمع الزامی است.**

لوگو نظام مهندسی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید