توزیع سبد معیشتی ارزاق و افطاری میان محرومین

توزیع سبد معیشتی ارزاق و افطاری میان محرومین

به همت سازمان بسیج مهندسین تهرانبزرگ ۳۱۰ سبد ارزاق و معیشتی دوهزار بسته افطاری ساده و ۳۶۰ بسته غذای گرم میان محرومین و نیازمندان توزیع گردید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید