نشست تخصصی “بررسی الزامات عمومی مبحث ۳ مقرارت ملی ساختمان”

نشست تخصصی “بررسی الزامات عمومی مبحث ۳ مقرارت ملی ساختمان”

نشست تخصصی “بررسی الزامات عمومی مبحث ۳ مقرارت ملی ساختمان” در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تدریس امیر نیک کار (مسول کارگروه معماری و شهرسازی سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ) ۱۵ آذرماه برگزار گردید.

نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید