دوره های آموزشی

برگزاري دومين جلسه ي دوره آموزشي كمكهای اوليه

❇️ برگزاری دومین جلسه ی دوره آموزشی کمک‌های اولیه ، اطفای حریق و مدیریت بحران  پنجشنبه ۱۷آبان ماه    ❇️ مدرس : سرکار خانم دکتر اسفندیاری سازمان مهندسین تهران بزرگ

دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی

دوره های آموزشی جدید و کوتاه مدت مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر برگزار میگردند.

دوره های آموزشی جدید مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی

دوره های آموزشی جدید مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر برگزار میگردند. لازم به ذکر است که برگزاری دوره ها و مشخص شدن هزینه های دوره منوط به رسیدن به حد نصاب می باشد.

دومين جلسه كلاس پداگوژي (روش تدريس)

.دومين جلسه دوره آموزشي پداگوژي ( روش تدريس) در تاريخ در سالن جلسات ساختمان غدير٩٨/٥/٢٣ برگزار گرديد

دوره آموزشی شرايط عمومى پيمان، متره برآورد و صورت وضعيت نويسی-۲

برگزاری دومین جلسه ی دوره آموزشی شرایط عمومی پیمان- متره برآورد و صورت وضعیت نویسی ویژه بانوان مهندس