دوره های آموزشی

دوره آموزش مجازی *” آبیاری سیب زمینی “*

دوره آموزش مجازی *”آبیاری سیب زمینی “* تاریخ ۱۶تیر ماه ساعت ۸:۳۰ الی ۹ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. مدرس:جناب آقای علی قدمی فیروز آبادی در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازی “آشنایی با روش های کاشت،داشت و برداشت محصول آناناس در محیط کنترل شده سایبان و گلخانه”

دوره آموزش مجازی “آشنایی با روش های کاشت،داشت و برداشت محصول آناناس در محیط کنترل شده سایبان و گلخانه” تاریخ ۱۵ تیر ماه ساعت ۱۰ الی ۱۲ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. مدرس:جناب آقای بنی جمالی،عضو محترم هئیت علمی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازی ” آبیاری قطره ای پنبه در مناطق مرطوب “

دوره آموزش مجازی ” آبیاری قطره ای پنبه در مناطق مرطوب ” تاریخ ۹ تیر ماه ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۱۵ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازی “کود آبیاری”

دوره آموزش مجازی “کود آبیاری” تاریخ ۹ تیر ماه ساعت ۱۱ الی ۱۱:۳۰ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازی ” تولید بذر سویا “

دوره آموزش مجازی ” تولید بذر سویا ” تاریخ ۱۰ تیر ماه ساعت ۸:۳۰ الی ۹ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.