دوره های آموزشی

دوره آموزش مجازي”دستورالعمل تعیین شایستگی مرتع برای چرای انواع دام”

دوره آموزش مجازي”دستورالعمل تعیین شایستگی مرتع برای چرای انواع دام” تاريخ ۳ تیر ماه ساعت ۱۱ الي ۱۱:۳۰ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگي و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازي” تغییر اقلیم و کشاورزی و امنیت غذایی”

دوره آموزش مجازي” تغییر اقلیم و کشاورزی و امنیت غذایی” تاريخ ۳ تیر ماه ساعت ۹:۴۵ الي ۱۰:۱۵ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگي و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد.در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازي” استفاده از فاضلاب های تصفیه شده در کشاورزی”

دوره آموزش مجازي” استفاده از فاضلاب های تصفیه شده در کشاورزی” تاريخ ۳ تیر ماه ساعت ۸:۳۰ الي ۹ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگي و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازي” تغذیه تابستانه پسته”

دوره آموزش مجازي” تغذیه تابستانه پسته” در تاريخ ۲۶ خرداد ماه از ساعت ۱۱ الی ۱۱:۳۰ برگزار میگردد. علاقه مندان جهت ثبت نام نام و نام خانوادگي به سامانه ۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ ارسال نمایند. لازم به ذکر است نحوه برگزاری کلاس بصورت ویبینار میباشد و در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازي” مدیریت باغات پسته در تابستان”

دوره آموزش مجازي” مدیریت باغات پسته در تابستان” در تاريخ ۲۶ خرداد ماه از ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۱۵ برگزار میگردد. علاقه مندان جهت ثبت نام نام و نام خانوادگي به سامانه ۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ ارسال نمایند. لازم به ذکر است نحوه برگزاری کلاس بصورت ویبینار میباشد و در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.