دوره های آموزشی

دوره آموزشی اصول متره و برآورد براساس فهرست بهای ابنیه

دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد براساس فهرست بهای ابنیه ویژه آقایان با تدریس مهندس پورمستقیمی چهارشنبه ها، از ۲۲ آبان ماه به مدت ۵ هفته از ساعت: ۱۵ الی۱۷ خیابان طالقانی، مجتمع غدیر، سالن جلسات برگزار میگردد. 🔹هزینه ثبت نام : پنجاه هزار تومان ثبت نام : ارسال عدد…

برگزاري دومين جلسه ي دوره آموزشي كمكهای اوليه

❇️ برگزاری دومین جلسه ی دوره آموزشی کمک‌های اولیه ، اطفای حریق و مدیریت بحران  پنجشنبه ۱۷آبان ماه    ❇️ مدرس : سرکار خانم دکتر اسفندیاری سازمان مهندسین تهران بزرگ

دوره آموزشی کمکهای اولیه و اطفای حریق

❇️ برگزاری اولین جلسه ی دوره آموزشی کمکهای اولیه ، اطفای حریق و مدیریت بحران  پنجشنبه نهم آبان ماه ۱۳۹۸ مدرس : سرکار خانم دکتر اسفندیاری مکان : سازمان مهندسین تهران بزرگ

دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی

دوره های آموزشی جدید و کوتاه مدت مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر برگزار میگردند.

دوره های آموزشی جدید مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی

دوره های آموزشی جدید مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر برگزار میگردند. لازم به ذکر است که برگزاری دوره ها و مشخص شدن هزینه های دوره منوط به رسیدن به حد نصاب می باشد.