دوره های آموزشی

دوره آموزش مجازي *”اهمیت آبیاری در تابستان و مغزبندی پسته”*

دوره آموزش مجازي *”اهمیت آبیاری در تابستان و مغزبندی پسته”* تاريخ ۱۷ تیر ماه ساعت ۱۱ الي ۱۱:۳۰ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگي و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. مدرس:جناب آقای ناصر صداقتی در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد. ۰

دوره آموزش مجازي *” پسیل پسته و روش های مبارزه غیرشیمیایی”*

دوره آموزش مجازي *” پسیل پسته و روش های مبارزه غیرشیمیایی”* تاريخ ۱۷ تیر ماه ساعت ۹:۴۵ الي ۱۰:۱۵ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگي و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. مدرس:جناب آقای مهدی بصیرت در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازي “مدیریت باغات پسته در تابستان”

دوره آموزش مجازي *”مدیریت باغات پسته در تابستان”* تاريخ ۱۷ تیر ماه ساعت ۸:۳۰ الي ۹ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگي و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. مدرس:جناب آقای حسین حکم آبادی در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازي *”نمونه برداری از برگ،خاک و آب برای باغات پسته”*

دوره آموزش مجازي *”نمونه برداری از برگ،خاک و آب برای باغات پسته”* تاريخ ۱۶تیر ماه ساعت ۱۱ الي ۱۱:۳۰ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگي و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. مدرس:جناب آقای ناصر صداقتی در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازي *” بهره برداری از دستگاه کنترل مرکزی در سامانه های آبیاری موضعی “*

دوره آموزش مجازي *” بهره برداری از دستگاه کنترل مرکزی در سامانه های آبیاری موضعی “* تاريخ ۱۶تیر ماه ساعت ۹:۴۵ الي ۱۰:۱۵ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگي و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. مدرس:جناب آقای سیدابراهیم دهقانیان در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.