دوره های آموزشی

دومین جلسه دوره آموزشی تهیه و اجرای نقشه های فاز ۲

دومین جلسه دوره آموزشی “تهیه و اجرای نقشه های فاز ۲”  مورخ ۱۴ آذرماه ویژه بانوان مهندس مدیریت عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین با تدریس سرکار خانم دکتر عروجی در محل سالن جلسات ساختمان غدیر برگزار گردید.  

برگزاری سومین جلسه دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد

چهارمین جلسه “دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد براساس فهرست بهای ابنیه ” توسط کارگروه مدیریت شهری مدیریت عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین استان تهران مورخ ۱۳ آذر ماه با تدریس مهندس پورمستقیمی در محل سالن جلسات ساختمان غدیر برگزار گردید.

برگزاري پنجمین جلسه ی دوره آموزشی كمكهای اوليه

برگزاری پنجمین جلسه ی دوره آموزشی کمک‌های اولیه ، اطفای حریق و مدیریت بحران پنجشنبه ۷ آذر ماه مدرس : سرکار خانم دکتر اسفندیاری مکان : سازمان مهندسین تهران بزرگ

برگزاری سومین جلسه دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد

برگزاری سومین جلسه ” دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد براساس فهرست بهای ابنیه ” توسط کارگروه مدیریت شهری ۶ آذر ماه مدرس : مهندس پورمستقیمی مکان : ساختمان غدیر

اولين جلسه دوره آموزشی تهیه و اجرای نقشه های فاز ۲

❇️ اولین جلسه ی “دوره آموزشی تهیه و اجرای نقشه های فاز ۲” ۳۰ آبان ماه ♦️ویژه بانوان مهندس♦️ 🎈 مدرس : سرکار خانوم دکتر عروجی