برنامه کوه‌پیمایی ارتفاعات کلکچال

برنامه کوه‌پیمایی ارتفاعات کلکچال

۵شنبه سوم مرداد ماه جمعی از مهندسان سازمان بسیح مهندسین تهران بزرگ در کوه پیمایی ارتفاعات کلکچال حضور یافته و در این برنامه مهندسان با برخی فنون ابتدایی دفاع شخصی نیز آشنا شدند.

مهندسین بسیجی

آموزش دفاع شخصی

ارتفاعات کلکچال

دیدگاهتان را بنویسید