دوره آموزش مجازی “کود آبیاری”

دوره آموزش مجازی “کود آبیاری”

دوره آموزش مجازی “کود آبیاری”
تاریخ ۹ تیر ماه
ساعت ۱۱ الی ۱۱:۳۰
ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰
نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد.

در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

کود

دیدگاهتان را بنویسید