برگزاري دومين جلسه ي دوره آموزشي كمكهای اوليه

برگزاري دومين جلسه ي دوره آموزشي كمكهای اوليه

❇️ برگزاری دومین جلسه ی دوره آموزشی کمک‌های اولیه ، اطفای حریق و مدیریت بحران  پنجشنبه ۱۷آبان ماه   

❇️ مدرس : سرکار خانم دکتر اسفندیاری

سازمان مهندسین تهران بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید