جلسه آذرماه کارگروه مسکن

جلسه آذرماه کارگروه مسکن

جلسه کارگروه مسکن، از مدیریت عمران و معماری سازمان بسیج مهندسین ۲۶ آذرماه با حضور اعضای این کارگروه در محل سالن جلسات ساختمان غدیر با موضوعات بررسی تشکیل و عضوگیری تعاونی و  همکاری با موسسه زبان کیش با تخفیف ویژه جهت اعضا برگزار گردید.

جلسه مردان

جلسه مردان

 

دیدگاهتان را بنویسید