جلسه مشترك كارگروه مسكن با هيئت مديره نظام مهندسي استان تهران

جلسه مشترك كارگروه مسكن با هيئت مديره نظام مهندسي استان تهران

روز گذشته جلسه مشترک مابین مسولین کارگروه مسکن این سازمان با اعضا محترم هیات مدیره نظام مهندسی برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید