جلسه کارگروه مسکن

جلسه کارگروه مسکن

جلسه کارگروه مسکن باموضوع برپایی غرفه در نمایشگاه صنعت ساختمان در محل سالن جلسات سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ برگزار گردید.

جلسه کارگروه مسکن

دیدگاهتان را بنویسید