جلسه کارگروه حمل و نقل

جلسه کارگروه حمل و نقل

❇️ جلسه کارگروه حمل و نقل با موضوعات :

🔹معرفی دبیر محترم کارگروه

🔹 تبادل نظر در رابطه برنامه ریزی جهت انجام بازدیدهای علمی

🔹بحث و تبادل نظر جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

🔹ارایه توضیح در رابطه با نحوه عملکرد بلیط الکترونیک مترو شهر تهران

دیدگاهتان را بنویسید