توزیع بسته های غذای گرم در محله فرحزاد-۱

توزیع بسته های غذای گرم در محله فرحزاد-۱

۵۰ پرس غذای گرم در محله محروم فرحزاد توسط گروه جهادی سازمان مهندسین تهران بزرگ توزیع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید