دوره آموزش مجازي” استفاده از فاضلاب های تصفیه شده در کشاورزی”

دوره آموزش مجازي” استفاده از فاضلاب های تصفیه شده در کشاورزی”

دوره آموزش مجازي” استفاده از فاضلاب های تصفیه شده در کشاورزی”

تاريخ ۳ تیر ماه
ساعت ۸:۳۰ الي ۹
ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگي و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰
نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد.

در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

تصفیه خانه

دیدگاهتان را بنویسید