گزارش تصاویری از فعالیت گروه های جهادی پدافند زیستی – ۳

گزارش تصاویری از فعالیت گروه های جهادی پدافند زیستی – ۳

پیرو کمک مومنانه و پویش رزمایش همدلی، گروه جهادی پدافند زیستی سازمان نسبت به انجام عملیات ضدعفونی در محله فرحزاد اقدام نمود.

رزمایش همدلی

رزمایش همدلی

رزمایش همدلی

رزمایش همدلی

رزمایش همدلی

رزمایش همدلی

 

دیدگاهتان را بنویسید