بازدید از سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق

بازدید از سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق

جمعی از بانوان مهندس مدیریت صنعتی سازمان بسیج مهندسین تهران از سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) در مورخ ۱۴ آذرماه بازدید کردند.

بانوان مهندس

بانوان مهندس

 

دیدگاهتان را بنویسید