دوره آموزش مجازی” تغییر اقلیم و کشاورزی و امنیت غذایی”

دوره آموزش مجازی” تغییر اقلیم و کشاورزی و امنیت غذایی”

دوره آموزش مجازی” تغییر اقلیم و کشاورزی و امنیت غذایی”

تاریخ ۳ تیر ماه
ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۱۵
ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰
نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد.در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

بیابان

دیدگاهتان را بنویسید