افتتاحیه نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۳۹۸

افتتاحیه نمایشگاه صنعت ساختمان ۱۳۹۸

مورخ ششم مردادماه ۱۳۹۸ نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در محل محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران افتتاح گردید.درهمین روز دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن تجارت از غرفه سازمان مهندسین تهران بزرگ بازدید کردند.

نمایشگاه صنعت ساختمان

 

وزیر صمت در نمایشگاه صنعت ساختمان

بدينوسيله از تمامی مهندسین عزیز دعوت ميشود تا از غرفه سازمان مهندسین تهران بزرگ در “نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان ” بازديد بعمل آورديد.

🔸 تاریخ بازدید : ۶ تا ۹ مرداد ماه

🔸 ساعات بازديد: ۱۰ تا ۱۸

🔸سالن : ۴۳

دیدگاهتان را بنویسید