دومين جلسه كلاس پداگوژي (روش تدريس)

دومين جلسه كلاس پداگوژي (روش تدريس)

.دومين جلسه دوره آموزشي پداگوژي ( روش تدريس) در تاريخ در سالن جلسات ساختمان غدير٩٨/٥/٢٣ برگزار گرديد

دیدگاهتان را بنویسید