دوره آموزش مجازي”دستورالعمل تعیین شایستگی مرتع برای چرای انواع دام”

دوره آموزش مجازي”دستورالعمل تعیین شایستگی مرتع برای چرای انواع دام”

دوره آموزش مجازي”دستورالعمل تعیین شایستگی مرتع برای چرای انواع دام”

تاريخ ۳ تیر ماه
ساعت ۱۱ الي ۱۱:۳۰
ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگي و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰
نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد.

در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.دام

دیدگاهتان را بنویسید