قرارگاه زیستی فنی و مهندسی

قرارگاه زیستی فنی و مهندسی

قرارگاه زیستی فنی و مهندسی سازمان بسیج مهندسین تهران درنظر دارد تا جهت مقابله با کرونا با مشارکت استانداری تهران، اداره کل راه و شهرسازی استان و  نظام مهندسی ساختمان تهران از میان علاقه مندان دعوت بعمل آورد. در صورتی که خواستار همکاری با این قرارگاه هستید فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

فرم ثبت نام

قرارگاه زیستی بسیج

دیدگاهتان را بنویسید