تماس با ما

تماس با ما

ایمیل :

info@engbt.ir

تلفن های تماس :

مدیریت عمران :
۷۳۲۵۶۲۲۹

مدیریت صنعت :
۷۳۲۵۶۲۳۵

مدیریت کشاورزی :
۷۳۲۵۶۲۳۲

مدیریت خواهران :
۷۳۲۵۶۲۷۲

نیروی انسانی :
۷۳۲۵۶۲۲۸

فکس :
۷۳۲۵۶۲۷۲ / ۷۳۲۵۶۲۲۷

سامانه های پیامکی :
۶۶۰۰۰۴۸۹۹۲
۶۶۰۰۰۴۸۹۹۱

جهت تماس با سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ، فرم زیر را تکمیل کرده و ارسال کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

مجتمع غدیر