تماس با ما

تماس با ما

جهت هرگونه طرح سوال، انتقادات، پیشنهادات، نکته نظرات، دریافت اطلاعات لازم، ارتباط و تماس با ما میتوانید از تلفن ها و رایانامه سازمان بسیج مهندسین استفاده نمایید. همچنین برای مراجعه حضوری به این سازمان از موقعیت مجتمع غدیر بر روی نقشه در اختیار شما قرار گرفته است.

ایمیل :

info[at]engbt.ir

تلفن های تماس :

مدیریت عمران :
۷۳۲۵۶۲۲۹

مدیریت صنعت :
۷۳۲۵۶۲۳۵

مدیریت کشاورزی :
۷۳۲۵۶۲۳۲

مدیریت خواهران :
۷۳۲۵۶۲۷۲

نیروی انسانی :
۷۳۲۵۶۲۲۸

فکس :
۷۳۲۵۶۲۷۲ / ۷۳۲۵۶۲۲۷

سامانه های پیامکی :
۶۶۰۰۰۴۸۹۹۲
۶۶۰۰۰۴۸۹۹۱