تماس با ما

تماس با ما

جهت هرگونه طرح سوال، دریافت اطلاعات لازم، ارتباط و تماس با ما میتوانید از تلفن ها و رایانامه اصلی سازمان بسیج مهندسین استفاده نموده و همچنین برای مراجعه حضوری موقعیت مجتمع غدیر بر روی نقشه در اختیار شما قرار گرفته است.

مجتمع غدیر

ایمیل :

info@engbt.ir

تلفن های تماس :

مدیریت عمران :
۷۳۲۵۶۲۲۹

مدیریت صنعت :
۷۳۲۵۶۲۳۵

مدیریت کشاورزی :
۷۳۲۵۶۲۳۲

مدیریت خواهران :
۷۳۲۵۶۲۷۲

نیروی انسانی :
۷۳۲۵۶۲۲۸

فکس :
۷۳۲۵۶۲۷۲ / ۷۳۲۵۶۲۲۷

سامانه های پیامکی :
۶۶۰۰۰۴۸۹۹۲
۶۶۰۰۰۴۸۹۹۱