جلسه کارگروه معماری و شهرسازی

جلسه کارگروه معماری و شهرسازی

در مورخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۸ جلسه کارگروه معماری و شهرسازی در محل سالن جلسات سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ در مجتمع غدیر برگزار گردید.

 

کارگروه معماری و شهرسازی

دیدگاهتان را بنویسید