جلسه داخلی كارگروه مسكن سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ

جلسه کارگروه مسکن این سازمان با موضوعات زیر روز گذشته برگزار گردید:  ۱- تشکر از اعضا برای حضور در نمایشگاه  ۲- پیگیری ادامه جلسات با اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی وگزارش اولین جلسه مشترک ۳- حضور حداکثری در انتخابات بازرسین نظام مهندسی ۴- بحث در موضوع مسکن

جلسه مشترك كارگروه مسكن با هيئت مديره نظام مهندسي استان تهران

روز گذشته جلسه مشترک مابین مسولین کارگروه مسکن این سازمان با اعضا محترم هیات مدیره نظام مهندسی برگزار گردید.

دوره آموزشی شرايط عمومى پيمان، متره برآورد و صورت وضعيت نويسی-۱

برگزاری اولین جلسه ی دوره آموزشی شرایط عمومی پیمان- متره برآورد و صورت وضعیت نویسی ویژه بانوان مهندس

اختتاميه نمايشگاه صنعت ساختمان ۱۳۹۸

اختتاميه غرفه سازمان بسيج مهندسين استان تهران در نمايشگاه صنعت ساختمان با حضور تعداد ديگري ازاعضاء محترم هيات مديره نظام مهندسي و شهردار محترم رودسر    

سومين روز نمايشگاه صنعت ساختمان ١٣٩٨

سومين روز نمايشگاه ساختمان كماكان باشكوه در حال اجراست. بدينوسيله از تمامی مهندسین عزیز دعوت ميشود تا از غرفه سازمان مهندسین تهران بزرگ در “نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان ” بازديد بعمل آورديد. 🔸 تاریخ بازدید : ۶ تا ۹ مرداد ماه 🔸 ساعات بازديد: ۱۰ تا ۱۸ 🔸سالن…